Sterylizacja kotki

Sterylizację kotki można przeprowadzić już w wieku kocięcym (dolna granica wieku znajduje się między 5 a 7 miesiącem życia, przed osiągnięciem dojrzałości).

Zabieg sterylizacji polega na chirurgicznym usunięciu jajników wraz z macicą (ovariohisterektomia). Lekarz dokonuje tego poprzez niewielkie cięcie wykonane w powłokach brzusznych. Cały zabieg trwa zwykle nie dłużej niż pół godziny.

przygotowanie do zabiegu sterylizacji

Zwierzę nie powinno przyjmować pokarmu przynajmniej 12 godzin przed planowanym zabiegiem - eliminuje to ryzyko zachłyśnięcia treścią z żołądka podczas znieczulenia.

Wodę można podawać do 3 godzin przed zabiegiem

wskazania do zabiegu sterylizacji

Bezpośrednim wskazaniem do zabiegu sterylizacji są wszelkiego rodzaju schorzenia narządów rodnych zagrażające życiu (jak ropomacicze, śluzomacicze, torbielowaty rozrost błony śluzowej macicy, dysfunkcja jajników, nowotwory).

Innym częstym czynnikiem jest chęć zniesienie zdolności kotki do rozrodu.

korzystne efekty sterylizacji

  • trwale pozbawia kotkę zdolności do rozmnażania zapobiegając niechcianym miotom
  • możliwość nawet dwukrotnego wydłużenia życia kota
  • eliminacja rui
  • zapobieganie i leczenie ropomacicza

niekorzystne efekty sterylizacji

  • zwiększenie tendencji do tycia
  • ryzyko występowania nietrzymania moczu
  • wzrost ryzyka chorób układu moczowego

Większość niekorzystnych efektów można zniwelować przy zachowaniu odpowiedniej diety.

po zabiegu sterylizacji

Do powikłań po sterylizacji dochodzi rzadko, jednak istnieje możliwość bądź zerwania szwów lub rozlizania rany , dlatego oprócz opatrunku, ranę zabezpieczamy dodatkowo specjalnym fartuszkiem. Ponadto lekarz instruuje odnośnie specjalnych środków ostrożności jakie należy zachować opiekując się kotką po zabiegu .

masz pytania ?

zadzwoń (12 / 346 2006), napisz lub przyjdź do nas aby uzyskać więcej infromcji na temat sterylizacji .